Vill du lära dig hur du kan använda idrott och äventyrsport för att stärka tjejer på både insidan och utsidan?

 

Strong Girls Academy

Vår academy riktar in sig på engagerade människor som arbetar med att främja tjejers förmågor inom olika områden, samt som antingen vill stärka tjejers nuvarande möjligheter inom idrott och/ eller använda just idrotten specifikt som ett verktyg för att främja personlig utveckling.

Screenshot 2019-01-10 at 09.31.04.png

Med största sannolikhet så arbetar du som en lärare eller en ungdomsledare. Du kommer att vara resultatorienterad och har en långsiktig syn för hur du ska kunna implementera din nya kunskap och dela din kunskapsresa med andra i din organisation. Målet för Strong Girls utbildningen är att tillhandahålla:

  • Ny medvetenhet om hur idrott kan ”utföras” annorlunda;

  • Praktiska verktyg, övningar och processer för att implementera Strong Girls i din egen skola, förening eller organisation;

  • Ett nytt nätverk med andra motiverade människor för att stödja och dela kunskap.

Kommande Kursdagar

September och oktober, Kontakta oss för mer information!

Anmäl dig här!

Nästa kurs hålls 18e September 2019 i Umeå (8:30-16:00)


Kursinnehåll

Denna intensiva heldagskurs kommer att förklara filosofin bakom Strong Girls läroplan och stödja dig via en steg-för-steg process mot att implementera Strong Girls i din egen skola, förening eller organisation. Deltagarna kommer att dela deras egna erfarenheter gällande självkännedom och personlig utveckling.

De kommer ledas och få uppleva Strong Girls lärande ramverk tillsammans med de tio målen inom läroplanen i detalj. I slutskedet kommer deltagarna få en ny insikt om sig själva och deras möjlighet till inflytande, allt detta tillsammans med en uppsättning lektionsplaner, checklistor och resurserna för att fullständigt stödja dem på deras egen Strong Girls resa.

Ditt engagemang:

  • Att använda det du lär dig och börja implementera samt testa Strong Girls materialet med de tjejer du arbetar med (en del planering krävs som förberedelse för kursen);

  • Att delta med en positiv och resultatorienterad attityd som inkluderar en förståelse för att lära inkluderar utmaningar och tvivel;

  • Att ge oss feedback på läroplanen och dina implementerade erfarenheter så att vi och andra kan fortsätta utvecklas;

  • Kursavgiften.

Screenshot 2019-01-14 at 15.26.27.png

Vill du bli Strong Girls ledare?

För att kunna kalla dig själv för en Strong Girls-ledare kräver vi din fullständiga närvaro och medverkande i kursen, vilket även innebär möjliga förberedelser i förväg. Kursen följs av en ”apprenticeship” där du kommer att använda en del av Strong Girls-läroplanen och materialet med en grupp tjejer som du arbetar med under 3 månader.

Under den här tiden kommer du tillhandahålla regelbunden feedback om hur allting går och stöttning kring alla de hinder och utmaningar som kan dyka upp under resans gång. Den här lärotiden kommer ge oss möjligheten att fullständigt stödja dig under din start, samt säkerställa kvaliteten om hur Strong Girls läroplan används.