Banner_bg_Strong_girls_02.png

Om Strong Girls

 

 

Genom att ge alla unga tjejer möjligheten att utöva idrott på sina villkor får de också chansen att utveckla ledarskapsförmåga, självförtroende och välmående som de kan dra nytta av hela livet.

 

Vad är Strong Girls?

Strong Girls är ett idrotts- och äventyrssport program för tjejer i åldern 13-16 år. Under tio månader ger vi dem möjligheten att utveckla sina drivkrafter och upptäcka nya förmågor i samband med att de får testa på olika typer av idrott- och äventyrsaktiviteter. Programmet blir en plattform för lärande på ett aktivt och enkelt sätt. Förmågorna de får med sig kan de ha nytta av hela livet. Genom projektet samarbetar vi med skolor och olika idrottsföreningar och applicerar ”Strong Girls thinking” på deras verksamheter.

Idén till Strong Girls föddes ur två viktiga samhällsbehov. Det första är möjligheten att kunna erbjuda tjejer tillgång till olika typer av idrotts- och äventyrsarenor på sina egna villkor, för att på så vis kunna uppskatta och lita på sin fysiska förmåga. Det andra är att låta dem använda de erfarenheterna som en plattform för personlig utveckling. 

 

Därför behövs Strong Girls

I Sverige står vi inför en utmaning vad gäller att skapa förutsättningar för en jämställd idrottsarena där kvinnor och män erbjuds samma tillträde, möjligheter och förutsättningar. Tjejer och kvinnor utövar i nuläget mindre idrott och tävlar mer sällan än män och pojkar. Många tjejer upphör även med idrott när de blir tonåringar och uppnår inte heller lika höga betyg i ämnet idrott och hälsa i skolan. Samtidigt saknas det kvinnliga förebilder och ledare inom flertalet idrotter och många av de som satsar får varken den uppmärksamhet eller de ekonomiska förutsättningarna som sina manliga motsvarigheter.

Alla nivåer inom svensk idrott domineras av manligt ledarskap och manliga normer och ideal blir framträdande för hur tränare och ledare ser på vad sport ”är” och hur deltagandet ska ”se ut”. Fler unga personer borde ha fler möjligheter att ha kvinnliga tränare och idrott borde vara ett positivt karriärsval och generera möjligheter till delaktigt föreningsarbete oavsett vem du är. Fler behöver se och uppleva hur andra kvinnor lyckas i sina idrotter och prestationer för att känna att de själva vågar och kan göra samma resa.

Traditionella könsnormer avskräcker dessutom många tjejer från att överhuvudtaget delta i vissa specifika idrotter. Klassificering av idrott som antingen maskulin eller feminin, samt mindre bra förutsättningar påverkar tydligt tjejers val av idrottsinriktning. De idrotter som anses vara ”maskulina” till exempel boxning, ishockey, tyngdlyftning och motorsport och är därmed mindre accepterad för kvinnor och tjejer. 

 
Strong Girls - Heart.png

Hur vi arbetar med de här frågorna

Idrott är ett redskap för personlig utveckling. Utöver olika förutsättningar inom olika delar av idrotten, står tjejer inför ytterligare utmaningar. De kropps- och utseendeideal som anses gälla för kvinnor har pekats ut som avgörande faktor för hur framförallt tjejer ser på sig själva. Genom Strong Girls ger vi utrymme för tjejer att träna och samtidigt diskutera normer och strukturer samt utveckla sina egna tankar kring idrott och synen på sin kropp. 

Idrotten spelar en nyckelroll vad gäller samhällsutveckling, både genom utmaningen att förändra kvinnliga och manliga stereotyper, samt genom att vara en praktisk metod att bygga upp självförtroende hos tjejer. Genom att känna av segrar såväl som förluster inom idrotten skapas fler möjligheter att bemästra såväl framgångar som motgångar i livet i stort. Att erbjudas möjligheten att utveckla ledarskap, självförtroende och ihärdighet samt hälsa och välmående via idrott borde vara en självklarhet för alla. Genom Strong Girls vill vi erbjuda unga tjejer precis detta!

 
 

Jag vill veta hur jag kan starta Strong Girls på min skola eller hur min förening kan bidra

 
 
jag är