Banner_bg_Strong_girls_02.png

Om Strong Girls

 

 

Strong Girls är ett idrotts- och friluftsbaserat program för personlig utveckling. Målet är att stärka självkänslan och främja fysiskt och känslomässigt välmående hos tjejer i tonåren. Vår unika kursplan lägger fokus på att utveckla känslomässiga och mentala välbefinnande, samtidigt som den uppmuntrar och stärker engagemanget för idrott och äventyrssporter.

 

Vad är Strong Girls?

Strong Girls läroplan använder idrott och friluftsaktiviteter för att stödja och stärka tonårstjejer. Vi erbjuder en helt ny idrottsupplevelse som stödjer deltagarna när de utforskar fysiska aktiviteter samtidigt som de utvecklar ny medvetenhet och kunskaper som hjälper deras utveckling och som de kan använda under hela livet.

Screenshot 2019-01-28 at 15.20.34.png

Deltagare som avslutar programmet får nya fysiska färdigheter, ett ökat intresse för aktiviteter och idrott, och självkänslan att utforska det intresset. Dessutom får de lära sig nya känslomässiga, kognitiva och mellanmänskliga färdigheter. Vi uppmuntrar kompetenser som hjälper dem att sätta upp mål, se över sina tankesätt, bemästra rädslor, kommunicera, och många andra kunskaper som de kan använda under hela livet. Utöver alla fördelar som regelbunden träning och fysisk aktivitet kan erbjuda så får våra ”Strong Girls” även bättre självkänsla och en uppfattning om vilka de är och hur de kan använda sina unika styrkor.

Vår kursplan engagerar deltagarna med upplevelsebaserad inlärning. Genom processen så får de lära sig nya kunskaper och får insikter genom upprepad reflektion jämte stödet att använda sina nya kunskaper, även i andra sammanhang i livet.

 

Därför behövs Strong Girls

Strong Girls tillgodoser två viktiga behov för tjejer. För det första så erbjuder programmet många fler positiva upplevelser av idrott, och för det andra så levererar vi möjligheten att få verktyg och färdigheter som låter deltagarna hantera olika utmaningar som de kan stöta på i livet, i skolan och genom sina relationer.

Screenshot 2019-01-28 at 15.17.54.png

Tjejer utövar i nuläget mindre idrott och tävlar mer sällan än pojkar. Många tjejer upphör även med idrott när de blir tonåringar och uppnår inte heller lika höga betyg i ämnet idrott och hälsa i skolan. Traditionella könsnormer avskräcker dessutom många tjejer från att överhuvudtaget delta i vissa specifika idrotter. Klassificering av idrott som antingen maskulin eller feminine betyder att de är mindre “accepterad”, välkommande eller tillgänglig för tjejer, samt mindre bra förutsättningar påverkar tydligt tjejers val av idrottsinriktning. Samtidigt saknas det kvinnliga förebilder och ledare inom flertalet idrotter.

Utöver olika förutsättningar inom olika delar av idrotten och äventyrsport, står tjejer inför ytterligare utmaningar. De kropps- och utseendeideal som anses gälla för kvinnor har pekats ut som avgörande faktor för hur framförallt tjejer ser på sig själva. Genom Strong Girls ger vi utrymme för tjejer att use and connect with their bodies och samtidigt diskutera normer och strukturer och utveckla sina egna tankar kring idrott, samhället och synen på sin egen kropp.

Screenshot 2019-01-28 at 15.22.08.png

Inspirationen för Strong Girls föddes när två kvinnor tänkte tillbaka på sina egna idrottsupplevelser när de var tonåringar. De funderade på både de negativa och de positiva minnena, och skapade tillsammans en vision om en helt ny upplevelse. Den visionen inkluderade möjligheten för alla flickor och tjejer att dra nytta av fördelarna som idrott och fysiska aktiviteter har att erbjuda: chansen att upptäcka en idrott de älskar, men även att skapa en hälsosam relation till sin kropp, att öka självförtroendet och självmedvetenheten, samt att skapa stödjande relationer till lagkamrater och andra i sina liv.

Idrott erbjuder fantastisk potential för unga tjejers utveckling, men trots det så drar mycket få skolor och idrottsföreningar nytta av det. Istället ligger den största vikten på att utveckla fysiska färdigheter. Skolor och idrottsklubbar är de perfekta platserna för att främja bredare kunskaper och färdigheter. Idrotten är ett utmärkt verktyg för personlig utveckling. Vårt program drar nytta av möjligheterna som erbjuds och gör idrottens värld tillgänglig för alla tjejer! 

 
Strong Girls - Heart.png

Hur vi arbetar med de här frågorna

Strong Girls använder en kursplan som centrerar runt att det ska vara roligt att röra på sig. Vi fokuserar på inlärning genom ny medvetenhet och nya upplevelser. Det är en kombination som skapar en process som ger deltagarna chansen att bli modiga och starka unga kvinnor som förstår sina egna styrkor och kunskaper. Vi lägger inte vikten på att vara ”bra” på fysiska aktiviteter, även om vi självklart uppmuntrar den typen av färdigheter och vill nära intresset för idrott. Strong Girls använder istället möjligheterna som idrott och fysiska aktiviteter erbjuder för att stödja tjejernas känslomässiga, sociala och fysiska utveckling.

Screenshot 2019-01-28 at 15.19.17.png

Genom att vara fysiskt aktiva kan vi utveckla ett starkare band till våra egna kroppar och känslor. Det är ett band som hjälper oss att lära oss hur vi kan bli mer medvetna om våra känslor, om vilka vi är och om vad som verkligen är viktigt för oss. Alla livets nya upplevelser erbjuder viktiga chanser att utforska nya tankar och uppfattningar samt att bygga upp känslomässig intelligens och lära oss nya färdigheter. Genom att erbjuda våra deltagare nya idrottsupplevelser och genom att guida deras reflektioner och tankar under processen så kan Strong Girls uppnå flera mål samtidigt.

Genom att erbjuda en praktisk, aktiv och engagerande upplevelse gör Strong Girls det enklare för deltagarna att ta till sig nya idéer och att komma ihåg dem och använda dem även inom andra områden.

 
 
 
Strong Girls - book.png

Utbildning & Handbook

Vår utbildning riktar in sig på engagerade människor som arbetar med att främja tjejers förmågor inom olika områden, samt som antingen vill stärka tjejers nuvarande möjligheter inom idrott och/ eller använda just idrotten specifikt som ett verktyg för att främja personlig utveckling.

Med största sannolikhet så arbetar du som en lärare eller en ungdomsledare. Du kommer att vara resultatorienterad och har en långsiktig syn för hur du ska kunna implementera din nya kunskap och dela din kunskapsresa med andra i din organisation. Målet för Strong Girls utbildningen är att tillhandahålla:

  • Ny medvetenhet om hur idrott kan ”utföras” annorlunda;

  • Praktiska verktyg, övningar och processer för att implementera Strong Girls i din egen skola, förening eller organisation;

  • Ett nytt nätverk med andra motiverade människor för att stödja och dela kunskap.

Vi planerar kursdatum baserat på efterfrågan så kontakta oss om du vill ha information om nästa möjlighet. De flesta hålls i Umeå men vi kan också resa till andra platser. Priset för dagen är 5000kr för de som representerar en organisation eller 3000 för individer. Ekonomiskt stöd för att delta kan ofta erhållas från din lokala klubb eller idrottsförening.